Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program

14 marca 2023

Współczesna medycyna zawdzięcza wiele swoich sukcesów odkryciom fizycznym. Wykład przedstawi jak różne osiągnięcia fizyczne umożliwiły rozwój diagnostyki medycznej. W szczególności omówione będą metody obrazowania w różnych zakresach fal elektromagnetycznych oraz podstawy takich technik diagnostycznych jak rentgenografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny.

28 marca 2023

Zanieczyszczenie powietrza może mieć różne źródła. Są nimi naturalne procesy i zdarzenia występujące na Ziemi, a także źródła, które powstają w wyniku działalności człowieka.

Informacja o jakości powietrza jest elementem, który interesuje coraz szerzej opinię publiczną. Niestety, dostęp do informacji o jakości powietrza w małych miejscowościach i społecznościach, np. sołectwach, jest utrudniony. Spowodowane jest to m.in. dużym kosztem urządzeń pomiarowych, które przeważnie instalowane są na terenie dużych miast.

Podczas wykładu zostaną przedstawione podstawowe parametry meteorologiczne oraz działająca od 2017 roku na terenie dwóch podkrakowskich gmin uniwersytecka niskokosztowa sieć pomiarowa, która mierzy stężenie pyłu zawieszonego (PM10, PM2.5, PM1). Działania te prowadzone są w ramach projektu badawczo-dydaktycznego rozwijanego na UJ pod nazwą Storm&DustNet (tymoddycham.uj.edu.pl).

Pokazane zostaną także niektóre wyniki uzyskane w ramach pomiarów przeprowadzonych na terenie gmin oraz omówione wybrane publikacje naukowe, które powstały z wykorzystaniem danych z sieci Storm&DustNet. Poruszone zostaną tematy depozycji pyłu w układzie oddechowym człowieka oraz budowy i wykorzystania urządzeń do wyznaczania współczynnika depozycji.
 

11 kwietnia 2023

25 kwietnia 2023

30 maja 2023