Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prelegenci

Aleksandra Wrońska

Dr hab. Aleksandra Wrońska jest adiunktem w Zakładzie Fizyki Hadronów na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Jest fizykiem doświadczalnym. Przez długi czas zaangażowana w badania podstawowe w dziedzinie fizyki hadronów, tj. fizyki cząstek przy średnich energiach. Badania prowadziła w ośrodkach niemieckich, m.in. Centrum Badawczym Jülich.

Od 2013 wraz ze swoją grupą zajmuje się zastosowaniami fizyki jądrowej w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem terapii protonowej i detekcji promieniowania gamma. W badaniach nad tą tematyką współpracuje m.in. z fizykami z Politechniki w Akwizgranie (RWTH Aachen), Ośrodek Terapii Wiązkami Jonów w Heidelbergu (HIT), Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Tomasz Miller

Dr Tomasz Miller jest fizykiem matematycznym i popularyzatorem nauki. Pracuje w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie bada struktury geometryczne leżące na pograniczu ogólnej teorii względności i mechaniki kwantowej.

Stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego” i tłumacz literatury popularnonaukowej. Można go spotkać na kanale youtube'owym Copernicus, gdzie opowiada o fizyce, kosmologii i matematyce – m.in. w serii mini-wykładów „Zacznijmy od zera”.

Michał Rams
Dr hab. Michał Rams, prof. UJ jest fizykiem w Zakładzie Inżynierii Nowych Materiałów na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Zajmuje się pomiarami i modelowaniem własności magnetycznych materiałów, a szczególnie układów molekularnych w niskich temperaturach. W swoich pracach opisuje syntezę, strukturę krystaliczną oraz własności magnetyczne różnych kryształów zawierających jony metali przejściowych lub ziem rzadkich. Układy takie podatne są na modyfikacje pod wpływem światła, ciśnienia, temperatury, czy też obecności zaabsorbowanych innych cząsteczek, co prowadzi do różnych ciekawych zachowań. W badaniach takich często współpracuje z chemikami z Krakowa, Kiel oraz Jeny.
Jest współautorem około 130 publikacji naukowych, cytowanych przez innych badaczy około 4000 razy. Od ponad 10 lat przeprowadza wykłady 'Podstawy fizyki fazy skondensowanej' i 'Zaawansowane materiały', a jego dydaktyczną pasją jest prowadzenie dla studentów I roku ćwiczeń 'Mechanika' oraz 'Podstawy programowania'.

Zdzisław Pogoda

Dr Zdzisław Pogoda, prof. UJ, jest emerytowanym pracownikiem Instytutu Matematyki UJ, aktualnie pracującym w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Interesuje się geometrią różniczkową i jej zastosowaniami, historią matematyki, w szczególności historią geometrii różniczkowej i topologii (XIX-XX wiek), a także dydaktyką matematyki w szkołach wyższych. Zajmuje się szeroko rozumianą popularyzacją matematyki.

Autor lub współautor 10 książek, w tym trzech podręczników oraz ponad 150 artykułów o charakterze naukowym i popularnym. Laureat wielu nagród za popularyzację w tym Wielkiej Nagrody PTM im. S. Dicksteina (1995), Nagrody im. H. Steinhausa przyznawaną przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki (1999) oraz Nagrody Rektora UJ im. H. Kołłątaja (2006). Książka „Matematyczna bombonierka” napisana wspólnie z Krzysztofem Ciesielskim została uznana za najlepszą książkę popularnonaukową 2016 roku (Nagroda „Złotej Róży”).

Grzegorz Jacek Nalepa

Profesor dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa jest profesorem nauk technicznych, pracownikiem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, inżynierem specjalizującym się w sztucznej inteligencji (AI).

Ukończył studia informatyczne w AGH i filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Jest współautorem licznych publikacji naukowych oraz brał udział w realizacji kilkunastu projektów badawczych i B+R we współpracy z przemysłem.

Laureat Nagrody Naukowej Tygodnika POLITYKA (2012) i nagrody Komitetu Informatyki PAN za najlepszą monografię z informatyki (2018). Prof. Grzegorz J. Nalepa jest również członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji.

Na Wydziale FAIS UJ utworzył Jagiellonian Human-Centered AI Lab (JAHCAI), obecnie stanowiące część Centrum Marka Kaca na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Najnowsze prace prof. Grzegorza J. Nalepy dotyczą objaśnialności systemów inteligentnych (XAI), zastosowań AI w biznesie i przemyśle, informatyki afektywnej, systemów wnioskujących kontekstowo oraz związków AI z prawem.

W roku 2023 zorganizował - po raz pierwszy w Polsce - Europejską Konferencję AI (ECAI 2023.eu).

Krzysztof Sacha

Profesor dr hab. Krzysztof Sacha pracuje na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W swojej pracy naukowej zajmował się chaosem kwantowym, silnymi polami laserowymi, ultrazimnymi gazami atomowymi, a obecnie pracuje nad kryształami czasowymi.

Badania kryształów czasowych prowadzi od dziesięciu lat i jest jednym z ich pionierów. Dzięki badaniom prowadzonym przez jego grupę, Uniwersytet Jagielloński stał się jednym z kluczowych ośrodków naukowych w tej dziedzinie.