Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prelegenci

Wojciech GawlikProfesor dr hab. Wojciech Gawlik jest fizykiem doświadczalnym, pracuje w Zakładzie Fotoniki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Zajmuje się fizyką atomową i laserową, optyką, fotoniką, ultrazimną materią, fizyką centrów barwnych.
Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi na całym świecie, m.in. w Berkeley, Paryżu, Reading, Melbourne, Moguncji.

 

Do najważniejszych osiągnięć profesora Wojciecha Gawlika należy rozwinięcie w Polsce doświadczalnych badań fizyki ultrazimnej materii - budowa pierwszej polskiej pułapki na zimne atomy, pierwszy polski kondensat Bose-Einsteina, udział w rozwoju pierwszego polskiego optycznego zegara atomowego, rozwój badań nad centrami barwnymi w diamentach.
Jest jednym z założycieli Joint Cracow - Berkeley Photonics Laboratory oraz Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej FAMO w Toruniu.

 

Dr hab. inż. Zenon Nieckarz, prof. UJ, pracuje od roku 1995 w Zakładzie Doświadczalnej Fizyki Komputerowej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest są mikrokontrolery i sensory oraz ich zastosowania m.in. w monitorowaniu środowiska.

Działalność naukowa profesora Zenona Nieckarza skupia się na dwóch tematach. Pierwszym jest monitorowanie aktywności burzowej na podstawie pomiarów fal elektromagnetycznych o ekstremalnie niskiej częstotliwości (3-3000Hz), a drugim monitorowanie jakości powietrza poprzez pomiar stężenia pyłu zawieszonego oraz analiza uzyskanych wyników w kontekście zdrowia publicznego.

Bartosz SuchDr hab. Bartosz Such, prof. UJ, obronił doktorat w 2002 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i od tego momentu jest przez większość czasu związany z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, z przerwami na staże podoktorskie na uniwersytetach w Muenster (Niemcy) i Bazylei (Szwajcaria).

Zainteresowania naukowe profesora Bartosza Sucha koncentrują się na właściwościach i strukturze powierzchni ciał stałych, badanych w szczególności metodami mikroskopii bliskich oddziaływać (SPM). Jego ostatnie badania dotyczą adsorpcji barwników organicznych na powierzchniach półprzewodników (tlenków).