Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

9 października 2018
Jak wydłużyć życie? Czyli strategia przetrwania
dr hab. Ewa Stępień, prof. UJ

23 października 2018
Supermasywne czarne dziury: jak je zobaczyć i zważyć?
dr hab. Łukasz Stawarz

6 listopada 2018
Eksperymenty, które zmieniały oblicze fizyki
dr Marek Gołąb

20 listopada 2018
Mechanobiologia migracji komórkowej
dr hab. Zenon Rajfur

8 stycznia 2019
Piękno układów złożonych
dr Piotr Warchoł

22 stycznia 2019
Materia przybywająca z kosmosu
dr hab. Tomasz Kozik, prof. UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prelegenci

Ewa Stępień
Dr hab. nauk medycznych Ewa Stępień jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, gdzie jest jednocześnie kierownikiem Zakładu Fizyki Medycznej. W swojej pracy zajmuje się głównie wykorzystaniem nanotechnologii do diagnostyki chorób, takich jak cukrzyca, choroby układu krążenia czy choroba nowotworowa. Aby odkryć nowy marker choroby, trzeba dobrze poznać patomechanizmy, czym prof. Ewa Stępień zajmuje się w swojej pracy naukowej. Do poszukiwania nowych metod wykrywania biomarkerów konieczna jest współpraca biofizyków, inżynierów materiałowych i klinicystów, co jest nie lada wyzwaniem, ale daje też ogromną satysfakcję i otwiera nowe perspektywy dla współczesnej medycyny.

Łukasz Stawarz
Dr hab. Łukasz Stawarz zajmuje się opisem teoretycznym zjawisk wysokoenergetycznych związanych z aktywnością astrofizycznych czarnych dziur, w oparciu o interpretację danych obserwacyjnych zebranych głownie za pomocą teleskopów promieniowania X oraz gamma. Jest autorem około 300u recenzowanych prac opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych, i człon​kiem kilku najważniejszych międzynarodowych eksperymentów w zakresie astrofizyki wysokich energii, w tym naziemnego obserwatorium promieniowania gamma “High Energy Spectroscopic System” (H.E.S.S.), satelitarnego obserwatorium promieniowania gamma “Fermi Large Area Telescope”, czy też satelitarnego obserwatorium promieniowania X “Astro-H/Hitomi". Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Astrofizyki Wysokich Energii w Obserwatorium Astronomicznym UJ.

Marek Gołąb
Dr Marek Gołąb jest kierownikiem Pracowni Pokazów Fizycznych w Instytucie Fizyki, która zajmuje się przygotowaniem eksperymentów pokazowych na potrzeby wykładów z fizyki doświadczalnej. Od lat zajmuje się popularyzacją fizyki. Prowadzi "Spotkania Środowe" dla młodzieży szkolnej w Instytucie Fizyki UJ, na których prezentuje doświadczenia pokazowe. Jest weteranem Festiwalu Nauki w Krakowie będąc jednym z głównych współorganizatorów Festiwalu Naukowego 2000 w Kwartale Uniwersyteckim i Jarmarku Fizycznego 2000, które rozwinęły się w Festiwal Nauki. Nadal aktywnie działa w kolejnych jego edycjach. Jest jednym z twórców "Ogrodu Doświadczeń" w Krakowie, jako autor koncepcji merytorycznej. Równocześnie jest kompetentny w dziedzinie proszkowej dyfrakcji promieni X i neutronów. Jego działalności popularyzatorska i dydaktyczna została uhonorowana Nagrodą im. Hugona Kołłątaja i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Zenon Rajfur
Dr hab. Zenon Rajfur prowadzi swoje badania w Zakładzie Biofizyki Molekularnej i Międzyfazowej w Instytucie Fizyki UJ. Jednym z jego głównych tematów badawczych jest poznanie mechanizmów molekularnych regulujących proces szeroko rozumianej migracji komórkowej, której zaburzenie skutkuje powstawaniem stanów chorobowych. Bieżące badania dotyczą problemu regulacji molekularnej procesu mechanotransdukcji komórkowej czyli przetwarzaniu bodźców/sygnałów mechanicznych z otoczenia komórki np. sztywności otoczenia, wymiarowości  podłoża czy dostępności molekuł sygnalizacyjnych na biochemiczną regulację stanu żywych komórek czy tkanek. W swoich pracach łączy zaawansowane metody optyczne - wysokorozdzielczą mikroskopię konfokalną, trakcji komórkowych i szczypiec optycznych – z metodami bioinformatycznymi oraz wielopoziomową korelacją otrzymanych danych eksperymentalnych.

Piotr Warchoł
Dr Piotr Warchoł jest asystentem naukowym w Zakładzie Teorii Układów Złożonych Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, w którym zajmuje się zagadnieniami Teorii Macierzy Losowych i Teorii Informacji oraz ich zastosowaniami w układach złożonych. Jest jednocześnie współzałożycielem i koordynatorem Garażu Złożoności - akademickiego makerspacu na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Tomasz Kozik
Profesor nadzw. dr hab. Tomasz Kozik pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Fizyki od 1977 roku w Zakładzie Fizyki Gorącej Materii. Zajmuje się fizyką jądrową, badaniami reakcji jądrowych powiązanymi z dynamiką reakcji i równaniem stanu materii jądrowej. W latach 2000-2008 uczestniczył w badaniach plazmy gluonowo-kwarkowej na ultra-relatywistycznym zderzaczu ciężkich jonów RHIC w Brookhaven National Laboratory, w ramach kolaboracji BRAHMS. Obecnie koordynuje ze strony polskiej prace dotyczące rozwoju innowacyjnych metod detekcji, rozwijanych w celu przeprowadzenia badań izospinowych stopni swobody materii jądrowej, w ramach międzynarodowej kolaboracji FAZIA. Uczestniczy także w projekcie J-PET, którego celem jest opracowanie Jagiellońskiego - Pozytonowego Emisyjnego Tomografu, umożliwiającego jednoczesne obrazowanie medyczne całego ciała pacjenta.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program

Długość życia organizmu wielokomórkowego jest determinowana prze wiele czynników takich jak liczba podziałów komórkowych, stabilność genomu, mechanizmy naprawcze chroniące komórki przed uszkodzeniami. Ewolucja wykształciła wiele strategii przetrwania, jedna z nich to „geny Zombie”, które chronią długo żyjące organizmy przed rozwojem choroby nowotworowej. Inną strategią jest wykształcenie mechanizmów naprawczych, które pozwalają na eliminację wadliwych komórek, hamują ich podziały lub paradoksalnie przyspieszają starzenie tych komórek, u których doszło do niebezpiecznych mutacji.

Z długością życia organizmu ściśle związane jest stężenie niektórych cukrów. Nadmiar glukozy przyspiesza starzenie, natomiast u bardzo prymitywnych organizmów z działu pierwoustych, do których zaliczane są na przykład modelowe organizmy C. elegans, występuje oryginalny wielocukier o nazwie trehaloza, który chroni organizmy przed wysychaniem i zapewnia im długowieczność.

Czy organizmy wyższe są w stanie wykorzystać tę strategie do przetrwania w warunkach niekorzystnych? O tym dowiecie się na moim wykładzie.

Czarne dziury o masach rzędu od milionów do dziesiątek miliardów mas słońca, formowane są w centrach galaktyk w trakcie ich ewolucji kosmologicznej. Supermasywna czarna dziura Sagitarius A* znajdująca się w centrum Drogi Mlecznej, jest od nas oddalona o “zaledwie” 2.5 x 10^17 km, w związku z czym w jej przypadku możemy mierzyć bezpośrednio wpływ grawitacyjny na orbity pobliskich gwiazd, co daje możliwość dokładnego pomiaru jej masy. W najbliższych latach, najprawdopodobniej uda nam się również zobrazować horyzont zdarzeń Sagitarius A* w zakresie radiowym. W przypadku pozostałych supermasywnych czarnych dziur, znajdujących się na dużo większych odległościach, takie obrazowanie czy też bezpośrednie pomiary dynamiczne mas, nie są już możliwe. Do pośrednich obserwacji tych obiektów możemy jednak wykorzystywać teleskopy promieniowania X oraz gamma, co będzie głównym tematem wykładu.

Szybki rozwój fizyki rozpoczął się, gdy stała się ona nauką eksperymentalną. W historii fizyki możemy wyróżnić doświadczenia, które zmieniały widzenie świata i stawały się kamieniami milowymi ludzkiego poznania. Wiele z tych eksperymentów można przeprowadzić w sali wykładowej i wybrane z nich zostaną zaprezentowane podczas wykładu, stanowiąc przegląd fizyki doświadczalnej od Galileusza do Davissona i Germera. Zobaczymy m. in. eksperyment magdeburski, ogniwo Volty, ruchy Browna, doświadczenie Younga, doświadczenie Oersteda, efekt fotoelektryczny, promienie katodowe i dyfrakcję elektronów. Niektóre z prezentowanych odkryć zostały uhonorowane Nagrodą Nobla.

Migracja komórkowa jest jednym z fundamentalnych i niezwykle złożonych procesów biologicznych, z którym związanych jest wiele innych ważnych zjawisk biologicznych: rozwój morfogenetyczny zarodka, gojenie ran, procesy immunologiczne czy rozwój systemu nerwowego. Z kolei zaburzenia w mechanizmach regulacyjnych migracji komórek mogą przyczynić się do powstawania stanów patologicznych, w tym m.in. chorób układu krążenia, osteoporozy, artretyzmu czy chronicznych stanów zapalnych. W dotychczasowych badaniach, mających na celu poznanie mechanizmów regulacji tego procesu, rzadko uwzględniano wpływ mechanicznych parametrów środowiska otaczającego migrujące komórki. Dynamicznie rozwijająca się dziedzina mechanobiologii ma na celu wypełnienie tej luki poznawczej. Okazuje się, że mechaniczne parametry środowiska mają duży, a czasem decydujący wpływ, na wzrost, migrację i zachowanie się komórek, a przez to na nasze zdrowie. W ramach wykładu zostanie omówiony aktualny stan badań w tej dziedzinie oraz przedstawione perspektywy i oczekiwania związane z jej rozwojem.

O złożoności mówimy, gdy w danym układzie dochodzi do interakcji między wieloma jego częściami oraz środowiskiem, w którym się on znajduje. Jej efektem jest wiele ważnych i często zaskakujących zjawisk fizycznych, które niejednokrotnie charakteryzują się wizualnym pięknem. W ramach wykładu przyjrzymy się im oczami fizyka.

Wszystkie planety Układu Słonecznego są pod bezustannym, intensywnym obstrzałem obiektów bardzo zróżnicowanych w skali masowej i energetycznej. W pierwszej części wykładu poruszone będą zagadnienia związane z penetracją Układu Słonecznego przez obiekty makroskopowe, takie jak planetoidy i meteoryty. Powszechnym, choć niewidocznym zjawiskiem transportu masy na Ziemię, jest opad pyłu międzygwiezdnego, często oblepionego lodem, zawierającym zarówno proste substancje chemiczne, jak i liczne złożone substancje organiczne. Przedstawiony będzie sposób powstawania tego rodzaju substancji, eksperymenty laboratoryjne z tego zakresu oraz zagadka zgodnej lewoskrętnej chiralności aminokwasów pochodzenia ziemskiego i kosmicznego. Prawdopodobnie najmniejszymi obiektami przybywającymi na Ziemię, nie licząc neutrin, są cząstki obejmowane wspólną nazwą "promieniowania kosmicznego". Podczas gdy obiekty makroskopowe przybywają na Ziemię z prędkościami rzędu kilku lub kilkunastu km/s, cząstki promieniowania kosmicznego pokrywają co najmniej 12 rzędów wielkości w skali energetycznej. Górny obszar tego zakresu stanowi istotną zagadkę kosmologiczną związaną z tzw. efektem GZK.