Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

13 października 2015
Za co kochamy lasery?
prof. dr hab. Wojciech Gawlik i prof. dr hab. Jerzy Zachorowski

27 października 2015
Interfejs mózg-komputer
dr Anna Sochocka

17 listopada 2015
Filozofia przypadku
ks. prof. Michał Heller

24 listopada 2015
Jeszcze jedno spojrzenie na Ziemię - okiem fal ekstremalnie niskiej częstotliwości
dr hab. Andrzej Kułak

12 stycznia 2016
Czy istnieją czarne dziury?
dr Patryk Mach

26 stycznia 2016
Projektowanie wizualne wspomagane komputerem
prof. dr hab. Ewa Grabska

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prelegenci

Wojciech Gawlik

Profesor dr hab. Wojciech Gawlik jest fizykiem doświadczalnym, kierownikiem Zakładu Fotoniki w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się fotoniką, optyką nieliniową i kwantową, fizyką ultrazimnych atomów oraz metrologią kwantową. Jest autorem i współautorem ponad 120 artykułów naukowych z tej dziedziny. 

Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi na całym świecie, m.in. w Berkeley, Melbourne, Moguncji. Jest jednym z założycieli Joint Cracow – Berkeley Photonics Laboratory oraz Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej FAMO w Toruniu.

Jerzy Zachorowski

Profesor dr hab. Jerzy Zachorowski jest fizykiem na Uniwersytecie Jagiellońskim, zajmuje się fizyką atomową, spektroskopią laserową i fotoniką. W ostatnich latach skupia się głównie nad technikami i zastosowaniami laserowego chłodzenia i pułapkowania atomów.

Wraz z fizykami z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zbudował polski optyczny zegar atomowy: ultraprecyzyjny wzorzec częstotliwości.
W wolnym czasie rowerzysta i narciarz wysokogórski.

Anna Sochocka

Dr Anna Sochocka jest adiunktem w Zakładzie Technologii Gier na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, koncentruje się na badaniach z pogranicza biofizyki, bioinformatyki, elektroniki i medycyny.
Zaangażowana jest w badania nad budową i zastosowaniem interfejsów mózg-komputer i szeroko pojętej interakcji człowiek-komputer.

Interfejsy mózg-komputer pozwalają na sterowanie komputerem wyłącznie przy pomocy mózgu, bez pośrednictwa mięśni, a ich budowa i funkcjonowanie opiera się na od dawna znanej elektroencefalografii.

Systemy BCI (ang. brain-computer interface) są używane m. in. w neurobiofeedbacku, który poprzez zabawę pozwala wprowadzać zmiany w mózgu, zwiększając tym samym u badanego kontrolę nad jego funkcjonowaniem.

Michał Heller

Ksiądz prof. Michał Heller jest kosmologiem i filozofem. Od lat zajmuje się filozofią i historią nauki, kosmologią relatywistyczną, a także relacjami między nauką a teologią. Za działalność w tej ostatniej dziedzinie został uhonorowany prestiżową Nagrodą Templetona w 2008 roku. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, w tym kilka doktoratów Honoris Causa. Jest fundatorem i dyrektorem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie.

Ksiądz Profesor jest przede wszystkim niezrównanym wykładowcą i opiekunem naukowym wielu studentów. Dał się poznać również jako wyśmienity popularyzator nauki, autor wielu świetnych książek nie tylko naukowych, ale i popularyzujących wiedzę o Wszechświecie.

Współpracował m.in. z Katolickim Uniwersytetem w Louvain-la-Neuve, Uniwersytetem w Oxfordzie, Uniwersytetem w Cambridge, Uniwersytetem w Leicester, Catholic University of America, Waszyngton D.C.

Jest także członkiem wielu towarzystw naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Andrzej Kułak
Dr hab. Andrzej Kułak jest fizykiem pracującym w Katedrze Elektroniki AGH oraz Obserwatorium Astronomicznym UJ. Prowadzi badania propagacji fal elektromagnetycznych ELF w falowodach grunt – jonosfera oraz zastosowań techniki ELF do atmosfer i jonosfer planet.

Patryk Mach

Dr Patryk Mach jest adiunktem w Zakładzie Teorii Względności i Astrofizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się teorią przepływów gazu wokół czarnych dziur (procesami akrecji, strukturą dysków akrecyjnych), hydrodynamiką relatywistyczną, a także matematyczną teorią względności.

Dr Patryk Mach jest autorem (bądź współautorem) około 30 prac naukowych, opublikowanych w międzynarodowych czasopismach fizycznych, astronomicznych i matematycznych.

Ewa Grabska

Profesor dr hab. Ewa Grabska jest profesorem nauk technicznych w dziedzinie informatyki oraz kierownikiem Zakładu Projektowania i Grafiki Komputerowej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskała doktorat z matematyki w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie informatyki w Instytucie Podstaw Informatyki w Warszawie.

W pracy naukowej zajmuje się teorią projektowania, grafiką komputerową, transformacjami grafowymi oraz komunikacją wizualną. Prowadzi wykłady z projektowania wspomaganego komputerem oraz komunikacji wizualnej. Otrzymała kilka międzynarodowych nagród za wkład w rozwój teorii projektowania.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program

16 maja 1960 roku w laboratorium Teodora Maimana zaświecił pierwszy laser. Obecnie ten szacowny pięćdziesięciokilkulatek, wraz z tranzystorem i komputerem, jest umieszczany w grupie najważniejszych wynalazków XX wieku. Chodzi tu nie tylko o znaczenie handlowe - rynek sprzedaży laserów to ponad 10 miliardów dolarów rocznie, ale o to, że wynalazek lasera stał się podstawą całej nowej dziedziny nauki i techniki zwanej fotoniką i znacząco wpłynął na rozwój innych technik i obszarów nauki.

Seminarium przedstawi właściwości światła laserowego i omówi rozwój technologiczny, jaki dokonał się w trakcie minionych 55 lat, a także pokaże niektóre spektakularne osiągnięcia metod laserowych.

Wtyczka do mózgu z filmu "Matrix", chipy w mózgu z "Johny Mnemonic'a", zaprogramowani żołnierze z "G.I Joe", maszyny sterowane myślami z "Transformersów" z dnia na dzień, z roku na rok stają się coraz bardziej "science" niż "fiction". Te niegdyś futurystyczne pomysły stały się dziś szansą na lepsze życie ludzi chorych, którzy nie mogą komunikować się z otoczeniem.

Już dzisiaj interfejsy mózg-komputer umożliwiają pacjentom pisanie tekstów lub podstawowe sterowanie maszyną za pomocą świadomie generowanych fal mózgowych.
Żeby jednak stworzyć efektywny interfejs mózg-komputer należy najpierw zrozumieć jak "działa" ludzki mózg i poznać techniki pozwalające na jego "podglądanie".

Podczas wykładu omówione zostaną niektóre z metod pozwalających na nieinwazyjną eksplorację naszego mózgu, zasadę działania i metody działania obecnych interfejsów BCI. Będzie również podjęta próba odpowiedzi na pytanie czy interfejsy mózg-komputer są bardziej „science" czy „fiction".

Prawa fizyki mają postać równań różniczkowych. Rozwiązania są dla równania czymś koniecznym: jeżeli dane jest równanie, rozwiązania nie da się zmienić. Ale warunki początkowe są dla równania czymś przypadkowym: można je dowolnie "zadawać". W tym sensie elementy konieczności i przypadku są wkomponowane w prawa fizyki. A czy warunki początkowe Wszechświata są czymś przypadkowym czy koniecznym?

Rachunek prawdpodobieństwa został wynaleziony po to, aby oswoić przypadek. Czas jest pojęciem statystycznym (wzrost entropii), a więc probabilistycznym. Czy czas da się oswoić?

Podpisywanie książek

W wydarzeniu weźmie udział wydawnictwo Copernicus Center Press, na którego stanowisku będzie można nabyć książki ks. prof. Michała Hellera.

Po wykładzie będzie możliwość zdobycia osobistej dedykacji autora.

Uwaga: wykład ks. prof. Michała Hellera "Filozofia przypadku" odbędzie się w sali A-1-06 oraz A-1-08 (383 miejsca siedzące + 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych). W przypadku dużego zainteresowania wykładem, będzie możliwość uczestnictwa w transmisji wykładu przeprowadzonej w sali A-1-13 (108 miejsc siedzących + 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej).

Przyjrzymy się falom radiowym o najniższych możliwych częstotliwościach mogących się rozchodzić wzdłuż powierzchni Ziemi. Historia badań i zastosowań fal ekstremalnie niskich częstotliwości (skrót ang. ELF - Extremely Low Frequency) jest bardzo krótka, przyniosła jednak wiele zaskakujących odkryć.

Fale ELF rozchodzą się w przestrzeni pomiędzy powierzchnią Ziemi i dolnymi warstwami jonosfery ziemskiej (położonymi na wysokości ok. 75 km) z tak małym tłumieniem, że można obserwować jak kilkakrotnie okrążają planetę. Istnieje wiele naturalnych źródeł tych fal.

Zobaczymy jak wyglądają fale wytwarzane przez ogromne wyładowania elektryczne przebiegające pomiędzy chmurami burzowymi a jonosferą (kilkadziesiąt kilometrów długości). Wyładowaniom tym towarzyszą widoczne w nocy rozbłyski zwane sprajtami (ang. Sprite) i wielkimi dżetami (ang., GJ). Pokażemy jak zwykłe wyładowania burzowe, których kilkadziesiąt przebiega w ciągu sekundy na całej Ziemi, prowadzą do powstawania planetarnego rezonansu Schumanna. Zagłębimy się w najnowszych wynikach badań w tej dziedzinie.

W przeciągu ostatnich parudziesięciu lat czarne dziury awansowały z pozycji egzotycznej, teoretycznej koncepcji do pozycji ,,obiektów dnia powszedniego'', o których można przeczytać w porannej gazecie wraz z doniesieniami o ich nowo odkrytych, rekordowych masach.

Podczas wykładu przedstawione zostaną przykładowe obserwacje astronomiczne, których rezultaty interpretowane są jako związane z istnieniem czarnych dziur. Omówione będą również teoretycznie możliwe obserwacje, których wyniki wskazywałyby na istnienie czarnych dziur w dużo większym stopniu (np. obserwacje fal grawitacyjnych). Ta praktyczna (obserwacyjna) część wykładu zostanie poprzedzona zwięzłym wprowadzeniem w podstawowe fakty związane z teorią czarnych dziur oraz ogólną teorią względności.

Od dawna psycholodzy interesują się zależnością pomiędzy mechanizmem ludzkiego rozumowania a kompetencją wizualną obejmującą wizualne myślenie, uczenie się, wnioskowanie, jak i komunikację wizualną.

Tematyka wykładu obejmuje problemy wizualnego myślenia i wnioskowania w dziedzinie projektowania. Zaprezentowane zostaną etapy projektowania wspomaganego komputerem, w których wizualizacja obiektu projektowanego na monitorze ekranowym będzie odgrywać istotną rolę. Ten rodzaj projektowania, zwany wizualnym, używa narzędzi projektowych, które umożliwiają w interaktywny sposób generowanie rozwiązań projektowych.

Jednym z celów wykładu jest ukazanie roli interakcji pomiędzy komputerowym systemem wspomagającym projektowanie wizualne a użytkownikiem takiego systemu, w podejmowaniu przez użytkownika innowacyjnych akcji projektowych. Wizualna ocena pozwala podjąć decyzję w trakcie procesu projektowania, jak również dokonać wyboru rozwiązania.

Głównym celem wykładu jest dostarczanie podstaw zrozumienia projektowania wizualnego, które byłyby intuicyjne oraz użyteczne w praktyce.