Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

10 marca 2015
Co wiedzą, a czego nie wiedzą o czasie fizycy?
dr hab. Leszek Sokołowski
Pomiar prędkości światła
pokaz dr. Witolda Zawadzkiego

24 marca 2015
Demitologizacja symboli, czyli o wampirach, nanorurkach i tajemnicach porfiryn
prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak

14 kwietnia 2015
Informatyka może pomóc! Komputerowo wspomagana diagnostyka raka skóry
prof. dr hab. Maciej Ogorzałek

28 kwietnia 2015
O komputerowych grach całkiem poważnie
dr hab. Paweł Węgrzyn

12 maja 2015
Tsunami
dr hab. Paweł F. Góra

26 maja 2015
Promieniotwórczość - bać się, czy nie?
prof. dr hab. Kazimierz Bodek

15 września 2015
Narodziny i życie gwiazd
prof. dr hab. Marek Urbanik

29 września 2015
Matematyka Przedwyborcza: Każdy głos się liczy!
dr hab. Wojciech Słomczyński
prof. dr hab. Karol Życzkowski

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prelegenci

Leszek Sokołowski

Profesor dr hab. Leszek M. Sokołowski jest fizykiem teoretykiem i pracuje w Obserwatorium Astronomicznym UJ, gdzie kieruje Zakładem Astrofizyki Relatywistycznej i Kosmologii. Zajmuje się konceptualnymi podstawami fizyki zjawisk grawitacyjnych, relacją ogólnej teorii względności do innych teorii grawitacji oraz matematyczną kosmologią.

Poza fizyką interesuje się filozofią w kontekście nauk ścisłych, filozoficznymi aspektami niektórych aspektów genetyki oraz relacją religii chrześcijańskiej do nauk przyrodniczych. Jest autorem dwóch podręczników akademickich, z matematyki i kosmologii.

Dr Witold Zawadzki pracuje w Zakładzie Fotoniki w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się plazmą oraz ultraszybką spektroskopią laserową. Jak sam mówi, w pracy "strzela z lasera w plazmę". Jego zainteresowania badawcze obejmują optykę atomową, fotonikę i technikę laserową.

Angażuje się również w popularyzację fizyki (wykłady popularnonaukowe, warsztaty przyrodnicze, konkursy fizyczne, np. "Lwiątko", "Świetlik").

Jest współredaktorem czasopism "Foton" i "Neutrino". Poza tym interesuje się lotnictwem cywilnym i awioniką.

Ewa Gudowska-Nowak

Profesor dr hab. Ewa Gudowska-Nowak jest fizykiem teoretykiem w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajmuje się teorią fluktuacji, procesami stochastycznymi i ich zastosowaniami w opisie układów złożonych i modelowaniu biofizycznym. Od ponad 10 lat współpracuje z grupą biofizyki i radiobiologii ośrodka Gesellschaft für Schwerionenforschung w Darmstadt, pracując nad zastosowaniami wiązek wysokoenergetycznych jonów w radiobiologii, biodozymetrii i terapii nowotworów.

Członek Komisji Układów Złożonych PAU, kierownik grupy BIOLAB w Centrum Badania Układów Złożonych im. M. Kaca oraz Zakładu Biozłożoności w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ.

Maciej Ogorzałek

Profesor dr hab. inż. Maciej Ogorzałek kieruje Zespołem Zakładów Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest uznanym autorytetem międzynarodowym w dziedzinie przetwarzania sygnałów w zastosowaniach w biologii i medycynie, dynamiki układów nieliniowych i chaosu oraz projektowania układów mikroelektronicznych nowych generacji 3D w technologiach heterogenicznych.

Wykładał i prowadził badania w wielu laboratoriach w świecie między innymi w Electronics Research Laboratory University of California Berkeley, RIKEN oraz Kyoto University w Japonii, EPFL w Szwajcarii, Centro Nacional de Microelectronica w Hiszpanii, Hong Kong Polyctechnic University i wielu innych. Był redaktorem wielu czołowych czasopism wydawanych w świecie. Jest autorem bądź współautorem ponad 290 publikacji. Jest członkiem Rady Dyrektorów Institute of Electrical and Electronic Engineers.

Paweł Węgrzyn

Dr hab. Paweł Węgrzyn jest Kierownikiem Zakładu Technologii Gier na Wydziale FAIS UJ oraz Dyrektorem Europejskiej Akademii Gier i członkiem klastrów Life Science, Europejskie Centrum Gier.

Zajmuje się zagadnieniami projektowania i tworzenia interaktywnych aplikacji komputerowych z trójwymiarową wizualizacją, symulacjami fizyki w czasie rzeczywistym, sztuczną inteligencją, wirtualną i wzbogaconą rzeczywistością.

Paweł F. Góra

Kazimierz Bodek

Marek Urbanik

Profesor dr hab. Marek Urbanik jest pracownikiem Zakładu Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej w Obserwatorium Astronomicznym UJ. Zajmuje się radiowymi badaniami pól magnetycznych w pobliskich galaktykach spiralnych. Pracuje nad zagadnieniem magnetyzmu galaktyk deformowanych zderzeniami i oddziaływaniami grawitacyjnymi, jak i nad problemem pól magnetycznych w przestrzeni międzygalaktycznej.

Wraz ze swoim zespołem, opracował oryginalną metodykę diagnozowania przepływów gazu poprzez obserwacje struktur magnetycznych.

Poza pracą zawodową, kontynuuje swoją pasję krótkofalarską. Interesuje się również tradycyjną muzyką etniczną narodów świata.

Wojciech Słomczyński

Dr hab. Wojciech Słomczyński jest matematykiem, związanym z Instytutem Matematyki i Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bada chaos, entropię i fraktale. Jego zainteresowania naukowe obejmują także różnorodne zastosowania matematyki, od fizyki kwantowej, poprzez biologię, ekonomię, politologię, do historii sztuki. Współautor książki Każdy głos się liczy! Wędrówka przez krainę wyborów.

Wraz z prof. dr. hab. Karolem Życzkowskim był autorem Kompromisu Jagiellońskiego, systemu głosowania w Radzie Unii Europejskiej, stanowiącego w latach 2003-2007 przedmiot intensywnych dyskusji naukowców, polityków i mediów.

Karol Życzkowski

Profesor dr hab. Karol Życzkowski jest fizykiem na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w CFT PAN, zajmuje się mechaniką i informatyką kwantową, teorią chaosu oraz zastosowaniami matematyki w naukach społecznych. Współautor książki Każdy głos się liczy! Wędrówka przez krainę wyborów.

W czasie służby wojskowej w roku 1988 odmówił złożenia przysięgi obowiązującej w PRL, co opisał w książce Notatki Szeregowca.
W roku 1990 zjechał samotnie na nartach północną ścianą Piku Lenina (7134 m) w Kirgizji.
Współautor monografii dotyczącej mechaniki kwantowej wydanej przez Cambridge University Press oraz przewodnika narciarskiego po polskich Tatrach Wysokich.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program

Czas i jego upływ fascynuje każdego. Jego naturę rozważali filozofowie od starożytności, jednak do niewielu zgodnych wniosków doszli. Fizycy badają mierzalną naturę czasu i ich pytania są trochę mniej ambitne, za to wiarygodnie ustalili szereg jego zaskakujących właściwości.

Tradycyjny obraz, w którym przeszłości już nie ma, przyszłości jeszcze nie ma, a chwilowa teraźniejszość stale przemija, wymaga znacznych modyfikacji. Wierzymy, że istnieje tylko to, co istnieje równocześnie z nami, lecz nie ma jednego czasu i równoczesność jest względna - nasza przeszłość może być przyszłością dla kogoś, kto jest nam równoczesny. To wszystko fizycy dowiedzieli się badając jak dobre zegary mierzą czas.

Wykładowi towarzyszyć będzie pokaz pomiaru prędkości światła przeprowadzony przez dr. Witolda Zawadzkiego.

Współczesna aparatura pomiarowa oraz laser generujący ultrakrótkie impulsy światła o dużej mocy umożliwiają prowadzenie zaawansowanych badań naukowych w dziedzinie ultraszybkiej spektroskopii w skali femtosekundowej. Laser femtosekundowy może również służyć do wyznaczenia prędkości światła poprzez pomiar czasu propagacji impulsu światła.

Zapraszamy do przeczytania artykułu Demitologizacja symboli, czyli o wampirach, nanorurkach i tajemnicach porfiryn, który Profesor dr hab. Ewa Gudowska-Nowak opublikowała w 93 numerze pisma "Foton" w 2006 roku.

W ostatnich latach obserwuje się w świecie znaczny wzrost liczby odnotowywanych przypadków czerniaka skóry. Związane to jest z jednej strony z narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe ("dziura ozonowa"), a z drugiej ze znaczącym postępem w dziedzinie urządzeń diagnostycznych.

Zastosowanie nowoczesnych technik obrazowania zmian skórnych - wykonywanie różnego typu zdjęć przy oświetlaniu światłem o specjalnie dobranych długościach fali pozwala na uzyskanie niespotykanej dotąd ilości informacji o obserwowanych zmianach skórnych.
Niestety, mimo dostępu do nowoczesnej aparatury w ośrodkach specjalistycznych, praktyka wskazuje na niewystarczającą efektywność diagnostyczną, zwłaszcza wśród lekarzy pierwszego kontaktu.

Pozyskane zdjęcia cyfrowe zmian skórnych wymagają w procesie diagnostycznym dogłębnej analizy prze lekarza, a w razie potrzeby potwierdzenia diagnozy na drodze badani histopatologicznego. Dzięki zastosowaniu technik komputerowych możliwe jest zbudowanie systemu informatycznego wspomagającego pracę diagnosty.

Techniki analizy obrazu pozwalają na określenie cech, które mogą świadczyć o wystąpieniu czerniaka. Dzięki możliwości gromadzenia informacji w komputerowych bazach danych możliwa jest wykorzystanie uprzednich doświadczeń diagnostycznych poprzez zbudowanie systemu informatycznego uczącego się i podpowiadającego decyzje lekarzowi w nowych analizowanych przypadkach.

Budowane w oparciu o techniki uczenia maszynowego algorytmy klasyfikacji znamion pozwalają znacząco poprawić trafność diagnozy nawet do poziomu ponad 90% trafnych decyzji.

Gry komputerowe są równie stare jak komputery osobiste. Od lat stanowią swoisty poligon testowy dla nowinek technologii komputerowych i rozwiązań komunikacji człowieka z maszyną.

Na wykładzie zostaną przedstawione pomysły interfejsów sprzętowych, które obecnie są testowane w grach komputerowych,  a w przyszłości mogą stanowić kluczowe elementy systemów wzbogaconej i wirtualnej rzeczywistości.

Promieniotwórczość jest zjawiskiem naturalnym, wykrytym pod koniec XIX wieku przy niebagatelnym udziale naszej wielkiej Rodaczki – Marii Skłodowskiej-Curie. Jak z każdym odkryciem bywa, promieniotwórczość może być pożyteczna, a czasami wręcz zbawienna, ale też może stać się groźna dla ludzi i środowiska. Wiedza o promieniotwórczości, właściwościach i metodach jej kontroli, z trudem dociera do zwykłych ludzi, co jest nagminnie wykorzystywane przez potężne grupy interesów. Manipulacja i wzniecanie strachu przed promieniotwórczością są nagminne. Bodajże największa zaleta promieniotwórczości – stuprocentowa wykrywalność nawet najmniejszych jej śladów na poziomie dokładności daleko wyższej od metod wykrywania innych zagrożeń – jest zazwyczaj przedstawiana jako największa wada.

Wykład poświęcony będzie omówieniu najważniejszych własności promieniowania jonizującego, jego występowania w środowisku naturalnym, wraz z pokazami prostych pomiarów, ilustrujących te ciekawe zagadnienia.

Jak powstają i ewoluują gwiazdy? Wykład mający na celu odpowiedzieć na pytanie, począwszy od wyjaśnienia budowy materii do prezentacji środowiska międzygwiazdowego wraz z omówieniem procesu formowania się z niego gwiazd.

Przedstawione będą w sposób multimedialny procesy we wnętrzu gwiazd, tj. powstawanie ciężkich pierwiastków w wyniku "sklejania" atomów wodoru oraz zmiany w wyglądzie gwiazd w miarę postępów ewolucji, a także końcowe etapy ewolucji, w tym wybuchy supernowych.

Przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi przedstawiamy wady i zalety popularnych systemów wyborczych, pokazując dlaczego idealny system podejmowania zbiorowych decyzji nie istnieje. 

Nauki ścisłe odgrywają kluczową rolę w projektowaniu i badaniu systemów wyborczych, a matematyczna analiza wyników pozwala dostarczyć wiarygodnych argumentów świadczących o nieprawidłowościach i oszustwach wyborczych.

Teoria wyboru społecznego odgrywa istotną rolę nie tylko w polityce, ale także przy wyłanianiu zwycięzców w sporcie, nauce i sztuce.